จำนวนสื่อในฐานข้อมูล

กราฟ
หมายเหตุ: สามารถคลิกที่กล่องสีชนิดของสื่อแต่ละประเภทใต้กราฟ เพื่อแสดงหรือไม่แสดง ข้อมูลสื่อแต่ละชนิดบนกราฟ